ÖTV Muafiyetli Satışlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), Belirli ürünlerin harcamalarında maktu ya da oransal olarak alınan bir vergi türüdür
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti ise, vücudunda belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir haktır.

 

Muafiyetli satış için sağlanması gereken koşullar aşağıdaki gibidir;
Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV’den muaf olarak araç satın alabilirler. Raporda “ağır engelli” ya da “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

 

Önceden bir sürücü belgesi sahibi olan ancak bir kaza ya da hastalıktan dolayı engelli durumuna gelen bireylerin yazılı sınava girmeleri gerekmemektedir. Sağlık durumlarıyla ilgili özel donanımlı araçlarla direksiyon sınavına girerek B sınıfı engelli ibareli ehliyetlerini alabilirler.

 

Hayır gerek yoktur. Engelli oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyin üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir. Ayrıca engel oranı %90 ve üzerinde olan engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama da yoktur.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

- 87.03 (2021 yılı için; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450.500 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

ÖTV muafiyetiyle alınabilecek ŠKODA modelleri için fiyat listemizi inceleyebilirsiniz.

 

Şehitlerin 1.derece yakınlarının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetli araç alımı söz konusudur. Bu tarz araç alım durumunda MTV muafiyeti söz konusu değildir.

Söz konusu istisna uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabı ÖTV'den müstesnadır.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanmaktadır. ÖTV muafiyetiyle alım yapan şehit yakınlarının ilk iktisabı sonrasında yapacakları alımlar ÖTV’ye tabidir.

 

Engelliler için ayrı bir sürücü belgesi sınıfı bulunmamaktadır.

B sınıfı engelli sürücü belgesi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almak ve bağlı bulunulan aile hekimine başvurmak gereklidir.

Aile hekiminin, engelli bireyin özel tertibatlı araç kullanabileceğine yönelik karar vermesi durumunda, engelli sürücü adayını İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı İl Sağlık Komisyonuna sevk eder.

İl Sağlık Komisyonu tarafından, engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe” göre hazırlanan listeden belirlenen kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Sağlık raporunda belirtilen kısıtlama ve araç uyarlama kodları engelli sürücü belgesine de işlenmekte ve engelli sürücünün bu kodlara uygun olan araç kullanması gerekmektedir.

 

Araç sahibinin aracı kullanmasının mümkün olmaması durumunda, üçüncü dereceye kadar yakınları B sınıfı ehliyet sahibi olması koşuluyla bu araçları kullanabilirler. Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.

 

İstisnadan yararlanılarak ilk satın alınan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde, bu aracın ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi- aynı koşullarla- bir başka aracın ilk satın almasında da ÖTV istisnasından yararlanılabilecektir.

 

ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin muhakkak aracın ruhsat sahibi olmaları gerekmektedir.

 

Tüm ŠKODA modellerinde segment standartlarının üst limitlerini zorlayan araç içi genişliği ve Simply Clever çözümlerin buluşmasıyla konfor ve pratiklik bir arada sunulur.

ŠKODA Superb ve ŠKODA Octavia modellerinin liftback yapısı, bagaj kapağınının arka cam ile birlikte açılmasını sağlar. Bu sayede oldukça geniş bir yükleme alanı elde edilir. Yükleme mesafesinin ergononomik tasarımı ise özellikle ağır eşyalarınızı bagaja koyarken fazladan efor harcamanızı engeller.

 

Nature
Nature

Model
Bagaj Hacmi(L)
-Koltuklar dik-
Bagaj Hacmi(L)
-Koltuklar yatık-
KAMIQ
400
1.395
SCALA
467
1.410
OCTAVIA
600
1.555
KAROQ
521
1.630
SUPERB
595
1.730
KODIAQ
835
2.065