KULLANIM KOŞULLARI
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. İnternet Sitesine İlişkin Kullanım Koşulları
`

Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (“Yüce Auto” veya “Şirket”) tarafından, işbu “Kullanım Koşulları” internet sitemizde yer alan bilgilerin ve sunduğumuz hizmetlerin sağlanmasına ilişkin koşulları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemiz olan skoda.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, aşağıda belirtilen tüm hususları bildiklerini ve bunlara uyacaklarını kabul ederler.

Tanımlar

Kullanıcı(lar): Siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Site: http://www.skoda.com.tr{' '} adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

Koşullar

1. Site ve sitedeki tüm dokümanlar Yüce Auto’nun mülkiyetindedir. Bu dokümanlar kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, yeniden üretilemez. Sitenin sayfaları yazıcı çıktısı şeklinde kişisel kullanım için alınabilir.

2. Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Şirket’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır.

3. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir. İşbu sitenin ziyaret edilmesi fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4. Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Yüce Auto ile ilgisi olmadığını ve Yüce Auto’nun bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site’nin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Yüce Auto veya Yüce Auto’nun hissedarlarının veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya yeterliliğinin Yüce Auto tarafından garanti edilmediğini kabul etmişlerdir.

5. Kullanıcılar, Site üzerinde Yüce Auto’ya veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Yüce Auto’nun bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Yüce Auto izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul etmişlerdir.

6. Site’de yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üstündeki model yazıları, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcılar, Skoda logosunun veya Site sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Yüce Auto’nun veya ilgili veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmişlerdir.

7. Yüce Auto tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8. Site’de yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (“Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde Site’de yer alan Bilgi’lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, Bilgi’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Yüce Auto ve Yüce Auto yetkili satıcılarından temin etmekle yükümlü olduğunu ve Site’de yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Yüce Auto’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

9. Yüce Auto, kendi takdirinde olmak üzere Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Site’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Yüce Auto, Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, Site’de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

10. Sitedeki araç özellikleri ve yetkili satıcıya tavsiye edilen satış fiyatları bilgileri son işbu Kullanım Koşulları’nın güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve Yüce Auto yetkili satıcıları ile ilgili nihai bilgi temini için Yüce Auto ve/veya Yüce Auto yetkili satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Yüce Auto, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Yüce Auto adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.

11. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Yüce Auto sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Yüce Auto, kullanıcının kimlik bilgilerini yetkili kurum ve kuruluşlara bildirme hakkına sahiptir.

12. Yüce Auto, Site’nin güvenliğini sağlamak sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve zafiyetlerin suistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Yüce Auto yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

13. Yüce Auto, Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

14. İşbu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

15. Kullanıcılar, Site’yi kullanmadan önce yukarıda yer alan Kullanım Şartlarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, Site’de yer alan içeriklerin ve Yüce Auto’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmişlerdir.

`
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Servis ve Bakım Randevusu
Kullanıcı Kitapları
Yetkili Satıcı ve Servisler