KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. İnternet Sitesine İlişkin Aydınlatma Metni
`

İşbu Aydınlatma Metni, tarafınıza, veri sorumlusu Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (“Yüce Auto” veya “ Şirket”) tarafından skoda.com.tr adresi üzerinden sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle bilmenizi isteriz ki, Yüce Auto, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz?

Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz, internet sitemiz olan skoda.com.tr adresi ve uzantılarını ziyaret ettiğinizde, İstek ve Şikayet Formu, Satış İletişim Formu, Servis Randevu Formu, Yetkili Servislik Başvuru Formu, Araç Şasi Numarası sorgulama kutucuğu üzerinde yaptığınız paylaşımlar ve kullandığımız çerezler ile otomatik ve kısmen otomatik yollarla toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. İnternet sitesinde kullanılan çerezler hakkında bilgi almak için Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’ni çerezleri inceleyebilirsiniz.

● Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi kapsamında (KVKK m.5/2/c): Servis veya satış için randevu oluşturduğunuzda bunlara ilişkin faaliyetlerimizin yürütülmesi, bu taleplerinize ilişkin yetkili satıcı ve servislerimizin bilgilendirilmesi, aracınıza özel servis ve bakım hizmetlerinin planlanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

● Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında (KVKK m.5/2/f): İstek ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması, etkinliğimizin arttırılması ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yetkili servislik başvurusunda bulunan kimseler bakımından yetkili servis aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

● Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Açık rızanız olması halinde kişisel verileriniz satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması amacıyla işlenebilmektedir. ● Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında (KVKK m.5/2/ç): Yetkili kurum veya kuruluşların bilgi talep etmesi halinde kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında (KVKK m.5/2/e): Hukuki bir uyuşmazlık olması halinde haklarımızın korunabilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgileri ve hukuki işlem bilgilerinizdir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi (i) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili satıcı ve yetkili servislerimizle; (ii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz teknik hizmet sağlayıcılarla, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması için veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu kapsamda bilgi talep etme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel veriniz olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme gibi haklara sahipsiniz. Kanunda geçen haklarınızı kullanmak için İlgli Kişi Başvuru Formu'nu doldurabilir veya taleplerinizi sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselverilerim@skoda.com.tr adresine iletebilirsiniz.

`
Nasıl Yarıdımcı Olabiliriz?
Servis ve Bakım Randevusu
Kullanıcı Kitapları
Yetkili Satıcı ve Servisler