Skoda Original Hava ve Yağ Filtrelerinin bağımsız testleri

Skoda Auto, Skoda Orijinal hava ve yağ filtreleri ile birlikte Çek Cumhuriyetindeki diğer üreticilere ait üç farklı marka hava ve yağ filtrelerini incelettirmiştir. Testler "DEKRA Testing & Inspection GmbH" bağımsız test enstitüsü tarafından tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Hava ve yağ filtresinin temel görevleri hava ve yağdaki saflığı bozan maddeleri ayrıştırmaktır. Filtrenin temizliğinin motorun kullanımı ve ömrü açısından önemli bir etkisi vardır. Modern araçlar filtreleme ekipmanlarının fonksiyonu, güvenilirliği, kullanım ömrü, konfor (uzun değişim aralıkları) ve çevreye dost olma gibi birçok özelliği üzerinde durmaktadır. Yağ filtreleri motor yağı içerisindeki metal olan/olmayan parçalar ile kurum ve karbon kalıntılarını tutmaktadır. Eğer değişim aralıklarını kaçırırsanız veya hatalı filtre kullanırsanız filtre edilmemiş yağ, bypass valfi veya çatlamış filtreden içeri girebilir. Böylece motorda hasar meydana gelir, kullanım ömrü azalır, motor emisyon performansı azalır, motorda tutukluk meydana gelebilir.

Hava filtreleri motora giren havanın mümkün olduğunca temiz olmasını sağlayıp, motor hava giriş kanalındaki ses seviyesinin azaltılması hakkında pozitif etkiye sahiptirler. Kalitesiz veya çok kirlenmiş filtreler motor performansını azaltıp, yakıt tüketimini arttırabilir. Bununla birlikte yüksek miktarda toz ve ince kum parçacıklarının motora girmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda motor hızlı bir şekilde aşınır ve yıpranır, kullanım ömrü kısalır, motor/emisyon performansı kötü şekilde etkilenir. Sonuç olarak, motorun aşınma ve yıpranması öyle bir noktaya gelebilir ki motor bir daha çalışmaz.

Özetlersek, doğru şekilde çalışmayan hava veya yağ filtreleri genellikle ortalama sürücüler tarafından hemen farkedilemeyen çok kötü sonuçlara neden olabilir.

HAVA FİLTRELERİNİN LABORATUVAR TESTLERİ
Tüm filtreler aşağıdaki testlere tabi tutulur:
. Parçalanmaya karşı direnç
. Filtreleme malzemesinin gücü
. Filtreleme malzemesinin yanma direnci
. Toz

İlk iki test büyük farklılıklar ortaya koymasa da, Skoda Orijinal filtrelerinin rakiplerine karşı avantajları diğer iki testte ortaya çıkmıştır.

Motorda yanma olayı meydana geldiğinden, filtreleme malzemesinin kolay alev almaması gerekir. Ayrıca filtreleme malzemesi ateşlenebileceğinden malzemenin kendi kendini söndüren bir malzeme olması gerekir.

Skoda Orijinal hava filtresi tüm filtreler arasında alev testini geçen tek filtre olmuştur.Diğer filtreler alev alabilir, hatta bir tanesi kolaylıkla alev alabilir olarak sınıflandırılmıştır.
Toz tutma testi bir dizi örnek testten oluşmuştur.
Bir hava filtresi alağıdaki iki şartı sağlamalıdır :

. Toz parçacıklarını mümkün olduğu kadar iyi şekilde yakalamak,
. Aynı zamanda tutulan herhangi bir toz parçacığı sebebiyle hava geçişini engellememek.

Toz testinde bir kez daha Skoda Orijinal filtreleri % 99.17 ile en iyi filtreleme özelliğine sahip filtreler olarak belirlenmiştir.Ayrıca orijinal olmayan filtrelerden birinde kaçak olduğu ve bu sebeple filtreleme özelliğinin azaldığı da görülmüştür.

Eğer bu filtre araca monte edilirse, motora giden hava içerisindeki saflığı bozan madde miktarı Skoda Orijinal filtrelerine göre beş kat daha fazla olacaktır. Doğal olarak motorun aşınma ve yıpranması daha hızlı şekilde gerçekleşecek, yakıt tüketimi artacak, emisyon performansı düşecek ve motorun kullanım ömrü ciddi şekilde azalacaktır.

YAĞ FİLTRELERİ LABORATUVAR TESTLERİ
Hava filtrelerine benzer şekilde yağ filtreleri de bir dizi teste tabi tutulurlar:
. Parçalanmaya karşı direnç
. O-ringlerin sürekli deformasyonuna karşı direnç
. Filtre kağıdının geçirgenliği
. Yüksek basınç durumunda parçalanmaya karşı direnç

Skoda Orijinal yağ filtreleri ilk test olan parçalanmaya karşı direnç testinden diğer tüm filtrelere göre oldukça yüksek sonuçlar almıştır. Diğer test edilen tüm yağ filtrelerinin parçalanması için çok daha düşük kuvvetler yeterli olmaktadır. O-ringlerdeki sürekli deformasyonun sızıntıyı önlemek amacıyla minimum seviyede olması gerekmektedir. Fakat test edilen orijinal olmayan iki yağ filtresinde kabul edilebilir maksimum değer olan % 60 sınırı bile aşılmıştır. Üçüncü filtre belirlenen limitler içerisindedir. Skoda Orijinal yağ filtreleri % 50'nin altındaki değeriyle en iyi sonucu almıştır.

Filtreleme yüzeyi saflığı bozan tüm maddeleri yakalarken yeterli yağ geçirgenliğine de sahip olmalıdır. Hem iyi bir filtreleme hem de geçirgenlik için gözeneklerin büyüklüğü, filtreleme yüzeyi ve filtreleme malzemesinin akışkanlık direnci gibi faktörler önemlidir. Geçirgenlik testi Skoda Orijinal yağ filtrelerinin motor aşınma ve yıpranmasına sebep olabilecek zararlı maddeleri tutma konusunda en iyi filtre olduğunu göstermiştir. Test edilen filtrelerden birinin gözenekleri Skoda Orijinal yağ filtrelerine göre % 70 daha büyüktür.

ÖZET

Yapılan uzun süreli testler ve fonksiyonellik araştırmalarında araç üreticisi tarafından kullanılan çeşitli filtreler ile orijinal olmayan filtreler karşılaştırılmış ve orijinal olmayan filtrelerin birçoğunun gerekli spesifikasyonları sağlamadığı görülmüştür. Bu durum tüm aracın düzgün şekilde çalışmasını riske etmektedir.

Kendisinden beklenen özellikleri ve fonksiyonları göstermekten uzak orijinal olmayan bu parçaları kullanan müşterilerimiz, kendilerini ve araçlarını büyük bir riske atmaktadır.